Agata Blachowska (Białachowska)

Redaktorka, absolwentka biologii człowieka i dziennikarstwa. W wolnym czasie zaangażowana w działalność organizacji pozarządowej pomagającej seniorom. Autorka kilkunastu artykułów i projektów, biegaczka, maratonka

Współpracują z nami m.in.:

dr Tomasz Tokarz

Wykładowca, coach, trener, mediator. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, kierownik Zakładu Historii Edukacji. Koordynator merytoryczny w  Dolnośląskim Centrum Innowacji Edukacyjnych. Wiceprezes fundacji Edukacja w Wolności. Prowadzi badania w szkołach, m.in. w ramach projektu „Liderzy edukacyjnej zmiany”

Magdalena Waleszczyńska

Nauczycielka języka polskiego i etyki, oligofrenopedagog, egzaminator maturalny. Zafascynowana alternatywnymi metodami nauczania. Prowadzi stronę poświęconą edukacji i wychowaniu www.waleszczynska.pl

Jarosław Szulski

Przedsiębiorca, nauczyciel i wychowawca, autor powieści o szkole Zdarza się i Sor.  Na co dzień kieruje działalnością JS & Co Dom Wydawniczy oraz współpracuje z Values Grupa Firm Doradczych, gdzie zarządza projektem studium podyplomowego Akademia Psychologii Przywództwa. Pracuje jako nauczyciel geografii w gimnazjum i liceum im. Tadeusza Reytana w Warszawie

Jagna Niepokólczycka-GacJagna Niepokólczycka-Gac

Pedagog, socjoterapeuta, wieloletni kurator społeczny sądu rodzinnego i dla nieletnich, trener, szef katedry Wychowania i Opieki Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Katarzyna Romanowska-Gręda

Pedagog specjalny, specjalistka ds. pomocy online oraz konsultantka Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefonu dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Prowadzi szkolenia i warsztaty dotyczące skutecznego udzielania pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych. Więcej informacji: www.zmiany.eu

 

Magdalena Goetz

Psycholożka i psychoterapeutka zajmująca się terapią młodzieży i dorosłych, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz szkoli rady pedagogiczne. Angażuje się w projekty związane z promowaniem równości w  edukacji i  troską o  psychiczny dobrostan osób pracujących w  zawodach usług społecznych (przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej na ten temat). Publikuje teksty dotyczące psychologii, oświaty i kultury